Köpvillkor

Förtroendet börjar med tydliga köpvillkor

Tryggt att handla med oss

Köpvillkor

Keytive.com ingår i Nordkey AB (559418-0498), Kivra: 559418-0498, 106 31 Stockholm, Sverige. Hädanefter benämns Nordkey AB som “Keytive.com”. Utöver dessa villkor gäller även vår Integritetspolicy .

1. Beställ

När du har slutfört din beställning kommer en orderbekräftelse att skickas till din e-postadress. I bekräftelsen hittar du all information om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Om det finns något fel i orderbekräftelsen, vänligen kontakta vår kundservice omedelbart.

Utebliven orderbekräftelse

På grund av tekniskt fel eller andra omständigheter utanför Keytive.com kontroll kan din orderbekräftelse vara försenad eller inte tas emot alls. Om din orderbekräftelse är försenad i mer än 30 minuter, kontakta vår kundservice.

2. Betalning

Keytive.com betalningstjänst tillhandahålls av Nets Denmark A/S, som erbjuder bekväma betaltjänster på ett säkert och ansvarsfullt sätt. För att säkerställa skyddet av dina korttransaktioner online använder vi 3D-Secure, en extra säkerhetsåtgärd.

Du kan hitta mer information om Nets Denmark A/S här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda ett urval av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina personliga, kontakt- och beställningsuppgifter med leverantören av den respektive betaltjänsten. Vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy.

Användningen av dessa data regleras i enlighet med tillämplig dataskyddslag och Nets Denmark A/S integritetspolicy.

3. Leverans

Digitala varor (produktkoder) levereras omedelbart till den e-postadress som kunden har angett vid beställningen. I sällsynta fall kan tekniska förseningar på 1-5 minuter förekomma. Om du inte hittar ditt e-postmeddelande efter att du har lagt din beställning rekommenderar vi att du kontrollerar din SPAM-mapp (skräppost).

Om leveranstiden för dina digitala produkter övergår den förväntade fördröjningstiden på 5 minuter, uppmanar vi dig att omedelbart kontakta vår kundtjänst. Vi kommer att utreda ärendet och vidta lämpliga åtgärder för att garantera att du mottar ditt köp så snabbt som möjligt. Vi är ständigt engagerade i att tydligt kommunicera eventuella förseningar till våra kunder och vi strävar efter att aktivt minska alla olägenheter som kan uppstå till följd av leveransfördröjningar.

4. Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på grund av prisförändringar från leverantörer, tekniska fel, tryckfel i prislistan och felaktigheter i priserna på grund av felaktig information, samt förbehåller oss rätten att justera priset.

Priserna som visas i den engelskspråkiga butiken kan variera beroende på kundens hemland. Valutan som används för transaktioner kommer att bero på kundens plats. Alla priser som anges är inklusive moms, och den tillämpliga procenten kommer att fastställas av det land där kunden befinner sig.

5. Produktinformation

Alla produktbilder och beskrivningar som finns på Keytive.com är endast avsedda för illustrativa ändamål. Observera att bilderna på Keytive.com kan variera beroende på färginställningen på din dator.

6. Kampanjer

Eventuella rabattkoder kan inte kombineras med andra kampanjer eller erbjudanden, om inget annat anges.

7. Ångerrät

Till skillnad från fysiska varor finns ingen ångerrätt när man köper digitala produkter. Detta gäller för alla digitala varor som skickas automatiskt i samband med ett köp. Den vanliga 14-dagars ångerrätten för distansförsäljning gäller inte för våra produkter på grund av deras natur enligt 2005:59 kapitel 2 § 11:11 Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på grund av produktens karaktär.

Konsumenten avsäger sig ångerrätten när en beställning genomförs.

8. Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon digitalvara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Keytive.com kundtjänst på support@keytive.com. Lagstiftningen ger kunden rätt att reklamera en produkt inom tre år och två månader från inköpsdatumet, under förutsättning att reklamationen lämnas in inom rimlig tid efter att defekten har upptäckts. I samband med reklamation ska ordernummer samt orsak till reklamationen uppges.

För dem som önskar skicka in sina reklamationer via post, kan de göra det till vår fysiska adress på:

Nordkey AB
Kivra: 559418-0498
106 31 Stockholm

När vi har tagit emot er reklamation kommer vi att granska den och meddela er om vårt beslut så snart vi kan. Om vi godkänner reklamationen kommer vi att rätta till problemet, ersätta produkten eller ge er en återbetalning, beroende på omständigheterna.

Keytive.com förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

9. Tvist

In the event that a dispute cannot be resolved in agreement with the company’s customer service and the Customer, you as a Customer can turn to the General Complaints Board in Sweden or by mail to the following address:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Om du bor i ett EU-land erbjuder EU Online Dispute Resolution (ODR) en alternativ plattform för att lösa tvister online.

10. Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

11. Ändring av villkor

Keytive.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att Keytive.com informerat Kunden om ändringarna.

12. Övrigt

Fakta lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. De uppgifter som lämnas härigenom utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. Keytive.com förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information utan föregående avisering. När du handlar på Keytive.com ingår du ett avtal. För att få ingå ett avtal måste du ha fyllt 18 år. Om du är yngre måste en av dina föräldrar godkänna köpet för att avtalet ska gälla.

Support

Har du frågor eller behöver teknisk support?
Vi finns här för att hjälpa dig!